Любопитно

Бруно Грьонинг – Чудодейният доктор!

Бруно Грьонинг твърдо вярва, че духовните сили спомагат организмът ни да се лекува.

Ето какво  пише”Дас нойе блат”, 9 май 1957 г.:

“Повече от десет години Бруно Грьонинг постига доказуеми изцеления. Броят им не може да се прецени. От порядъка на хиляди са.

Този човек не веднъж е бил изправян пред съда заради метода си. Трябваше да го оправдаят. И сега той гледа с надежда към един нов съдебен процес, предизвикващ множество спорове.

Навсякъде из Германия има Сдружения “Грьонинг”. Членовете им се отнасят с огромна почит към човека, който им е дал не само изцеление, а и душевно равновесие.”

Бруно Грьонинг е човекът, успял да открие начин, по който да лекува всички болести. Според него не лекарствата, а духовните сили са тези, които помагат на организма ни да се лекува от заболяванията.

С тази цел той разработил лечение с помощта на лечебен ток, по-известно като хайлщром. Прилагането му не е никак трудно. Необходимо е болният да застане с разтворени ръце и да се отпусне напълно.

Краката също не бива да бъдат кръстосвани, тъй като това възпрепятства потока на лечебния ток. Веднъж проникнала в тялото, лечебната енергия започва да се разпростира в него и да открива болните места, за да започне да ги пречиства и лекува.

Не е изключено по време на процеса болният да изпадне в криза, при която болката се засилва. Това е напълно нормално и означава, че процесът по възстановяване е започнал.

Не само позата, но и мислите по време на лечението са от значение. Те трябва да бъдат хубави, да не се мисли за самата болест, а за лечението й.

Любопитното е, че дори и след смъртта на Бруно Грьонинг, приятелите му продължават с разработеното от него лечение, създавайки кръга „Приятели на Бруно Грьонинг“.

По този начин те се настройват за прием на лечебен ток, благодарение на който вярват, че създават съвършена хармония между телата си и природата.

Има теория, според която снимката на Бруно Грьонинг също може да лекува, стига да знаете как. Трябва просто да я сложите пред себе си и да седнете удобно, без да се облягате изцяло. Крайниците ви трябва да са отпуснати, а дланите на ръцете – обърнати нагоре.

Има една висша сила, която е основата на всичко живо и може да изцелява!
Бруно Грьонинг я е наричал жизнена сила, благотворна сила, хайлщром или Божествена сила. Той е имал много ясно интуитивно познание за нея, което посредством своето простичко учение е направил достъпно и полезно за всички хора.

През 50-те години Бруно Грьнинг е на главните страници на пресата чрез изключителни изцеления. Когато умира през 1959г., много хора вярват, че феноменът е приключил.

Но става обратното: хора от всички континенти продължават да получават благодарение на Учението на Бруно Грьонинг големи помощи и изцеления.

Явно Бруно Грьонинг е знаел предварително това, което никой не е подозирал. Към края на живота си той е казал: “Това, което противниците ми трябваше да направят, направиха без остатък, но това, което аз трябваше да направя, е едва началото.”

Документалният филм “Феноменът на изцелението” показва по впечатляващ начин случващото се след 1959г.

Зрителите научават как се е развило делото на Бруно Грьонинг след неговата смърт и в какъв голям размер стават и днес помощи и изцеления по духовен път – независимо от религиозната обвързаност, цвета на кожата и културите.

„Има много, което не може да се обясни,
но нищо, което да не може да се случи.”
Бруно Грьонинг