Полезно

“Чесънътъ е лѣчебно срѣдство и… е само за болни хора.”

“Чесънътъ е едно лѣчебно срѣдство и трѣбва да се употрѣбява само за болни хора. Когато нѣкой иска да дезинфекцира устата си или иска да помогне на болния си стомахъ или на слабитѣ си гѫрди, може да употрѣби чесънъ, но когато е здравъ, абсолютно се забранява чесънъ.” Учителят 10 Април 1921г.

“Много култури и цивилизации са изчезнали, благодарение на отровите, които се съдържат в месната храна. Атланската раса например е изчезнала по причина на отровите в месото на животните.

Съвременната култура е осъдена да загине по същата причина. Сегашните хора употребяват много месо. Зъбите на американците са развалени, от употребата на много месо.

Не само зъбите им ще опадат, но и главите им ще оголеят от много ядене на месо. Падане на зъбите, оголяване на главите, хлътване на гърдите води към израждане на човека.

Това израждане се дължи на отровите в месото, с което хората се хранят. Като знае това нещо, човек трябва да стане вегетарианец по идея, съзнателно, а не по подражание.”

Учителя
Къси и дълги линии 15 Февруари 1928г.