Полезно

“Чумата бяга от вряла вода!”

“Чумата бяга от вряла вода!”- казва Учителят Петър Дънов в една от своите лекции и продължава:

“Болестите са резултат на нисши организми, същества, които живеят в природата. Техните интереси за живот са дисхармонични, противоположни на нашите.

Например туберкулозата, това са бацили, които идват, влизат в човека, изяждат го и ние не можем да му помогнем, той умира. Друга болест е язвата в стомаха. Това са микроорганизми, които се загнездват в стомаха и започват да го изяждат.

Някои от тези микроорганизми се загнездват в мускулите, други в човешкия мозък. Където се загнездят, правят чудеса, или тумор ще направят, или други укрепления.

Като влязат в тялото, от една страна почват да рушат, от друга страна градят. Човек трябва да има знание, за да се справи с тях. Разправяха ми един случай във варненско.

Преди 60-70 години по време на голямата чумна епидемия, която върлувала тогава в България, хората избягали в Стара планина. Там слагали в един голям котел вода да ври и казвали, че чумата бягала от врялата вода.

Те слушали вечерно време как чумата обикаля около врялата вода и бягала защото се плашела от нея. Лекарите казват: Оставете тези глупави работи.

Питам: Какво е тази вряла вода? Как ще обясните нейното действие? Има известна философия. Врялата вода лекува, понеже като се възприеме от човешкия организъм тя разрежда серумите и не дава на микроорганизмите да се размножават.

Вследствие на това човек се избавя от голямата опасност, от бързото размножаване на тези микроби. За 24 часа те стават милиарди и от изверженията им човек се натравя.

Следователно, щом спреш процеса на размножаване, щом няма храна за тях, микробите умират и човек се освобождава. Добрата страна на врялата вода е, че тя разширява капилярните съдове и дава възможност на кръвта да се движи правилно навсякъде. Студената вода свива капилярните съдове.

Много хора страдат от студената вода. И в Америка и тук хората пият студена вода. Американците са културни, но имат разни сифони, сиропи с ледена вода.

Те изпиват по чаша-две и след това мислят, че са урочасани. И досега не са се отказали от тези навици. После, те ядат много сладолед. Често се черпят със 100-200 грама сладолед а след това изпиват по чаша горещо кафе, или обратното.

А и самата храна, която употребяват е такава, с рязка температурна разлика. Питам: При тези крайности какво става? Няма нито един американец със здрави зъби.

Разумното в живота е да знаем как да употребим водата. Ние не знаем как да я употребяваме. Водата трябва да бъде в чисто състояние и да има малко сол.

Лятно време трябва да има сол. Има и други соли, които са потребни, но най-разпространена е готварската сол. Сложете малко сол в чаша с вода. Това е едно лекарство, ще даде равновесие.

Непотребната сол се изхвърля навън. Солите са потребни за да държат организма в здравословно състояние. Това е външната страна на хигиената.

Човек трябва да има хубаво разположение на чувствата в своето сърце. Човешките чувства регулират топлината. Това е закон на топлината.

Човек, който не може да регулира своите чувства, не може да регулира своите мисли, няма да може да регулира и светлината, няма да знае и правилно да я възприеме.

Светлината има важна роля в човешкия организъм, топлината също. Затова нашите чувства трябва да бъдат добри, за да се регулира.”