Любопитно

Маги – древните учители по мъдрост

Цивилизацията на мидийците преди повече от 2000 години населявала територията на древна Персия. Тогава съществувала каста от свещеници, които  познавали философията, астрологията, владеели могъщи окултни сили.

Някои от тях успели да видят онази нова звезда в небето, която оповестявала раждането на Исус. Тази монашеска каста се наричала маги или магове.

Едно от първите споменавания на думата е в творба на Херодот през 450 г. преди Христа, където думата Magos означава член на една от шесте социални класи на мидийците – тази, която може да тълкува сънищата.

С разпространението на елинизма терминът magos започва да се използва като прилагателно и се отнася за магически способности. Днес думата се употребява най-често от вярващите християни и се отнася за Тримата влъхви (Three Wise Men – Magi), които, според Евангелието на Матея, идват в Йерусалим от изток, следвайки Витлеемската звезда.

Херодот изброява названията на 6 мидийски племена (групи):
бузае – смята се, че названието идва от персийския израз buza, означаващ „неирански“;
параетацени, или парае-так-(ени) от персийски;
струкхат;
аризанти – наименованието идва от Arya (благороден) и Zantu (племе, задруга);
будии;
маги.
Особено значимо е 6-тото племе на магите, т.е на магьосниците. То представлява наследствена привилегирована каста от свещеници, учени, гадатели, астрономи, астролози, лечители и др., която обслужва владетелската институция в духовен план.

Религията на древните маги носи месопотамски белези, а те са най-тясно свързани с планетарната астрология, типична за Асирия и Вавилония.

Върху тези религиозни влияния в иранския свят възниква религията, наречена Зурванизъм (зерванизъм) по името на Върховния бог Зурван-Акарана (Зерван), апотеоз на Безкрайното време.

Тя е традиционно придружена от силни астрономични и календарни практики. В нейния обхват попада учението за Четирите елемента – стълб в учението на древните мидийски маги.
Зурванизмът не произхожда от религията зороастрианизъм.

Първия удар върху религията на мидийските маги нанася персиецът Дарий I (522 – 481 г. пр.н.е.), когато на 29 септември 522 г. пр.н.е. идва на власт чрез преврат. Обектът на унищожение е именно жреческото съсловие на мидийците.

Втория удар върху мидийската религиозна традиция нанася приемникът му Ксеркс (484 – 465 г. пр.н.е.), който се стреми да утвърди зороастрийската религия, възприета и доразвита от персите, чрез изтласкване на другите учения и унищожаване на култовите им сгради.

По негово време са предприети масови изселвания на маги към имперските периферии.

С времето религията на магите мидийци в Иран е потисната, отстъпвайки място на догматизирания зороастризъм, макар нейните практики да присъстват дори в двора. Влиянието на мидийската религиозна традиция намира други гнезда в диаспората на иранския свят (Мала Азия и Средна Азия), където остава дълго време съхранена.

Именно в тези земи учението на Мани, известно като манихейство, което наследява някои водещи представи от религията на Зерван, намира по-здрава почва, за да достигне посредством павликяните, богомилите и патарените до Западна Европа и да се наложи за противодействие да бъде учредена Инквизицията (виж също Саладин и Карамания)

Според Еидриън Гилбърт, автор, отдал двадесет и пет години от живота си на проучване на езотеричните традиции на Египет и Месопотамия, магите или маговете били част от тайно братство.

Във „Великите магове“ той тръгва по следите на най-загадъчната библейска история за тримата мъдреци, предприели дълго и опасно пътуване, за да поднесат дарове на младенеца Исус.

Гилбърт стига до невероятното откритие, че маговете са част от тайно братство, наречено Учители по мъдрост. Те са от малцината, призвани да съхранят за поколенията тайното знание, идващо още от времето преди най-старите паметници – египетските пирамиди.

Follow by Email
Facebook
Google+
https://quizshow.online/magi-drevnite-uchiteli-po-madrost">
Twitter