Полезно

Магията на благодарността

За силата на благодарността се е проповядвало и тя се е практикувала още преди хиляди години, както говорят първите сведения за историята на човечеството.

Тя се е предавала през вековете, прескачайки границите на континентите, пропивайки една след друга различни цивилизации и култури.

В сърцевината на всички основни религии — християнството, исляма, юдаизмът, будизмът, сикхизмът и индуизмът — се говори за благодарност.

Благодарносттта е най-здравословната от всички човешки емоции. Това е чувство на уважение към някого или нещо, на признание на заслугата му за сторено добро, помощ или за добре извършено нещо; признателност.

„Който има благодарност, нему ще се даде, и ще има изобилие. Който няма благодарност, от него ще се отнеме и това, което има.“- Евангелието на Матея

Благодарността привлича това, което искаме. Универсалният Закон на привличането гласи, че ще привлечем в нашия живот нещата, които мислим  и да се съсредоточим върху тях. 
Когато сме благодарни ние  се съсредоточаваме по-ясно към това, което искаме в живота си – и привличаме повече от тези неща в своя живот.
Благодарността подобрява взаимоотношенията. Като малки деца са ни учили, че е важно да  казваме “благодаря”.  Този урок от детството е изключително мощен.
Когато ние съзнателно практикуваме  благодарност към хората, ситуациите и ресурси около нас, ние започваме да  привличаме  по-добри взаимоотношения и резултати.

Ако искате, можете да изпробват още сега силата на благодарността.

Намерете много вещи, хора, събития, явления, ситуации и т.н., за които можете да сте благодарни и почувствайте благодарност за всяко едно от изброеното.

За начало, можете да казвате мислено или на глас „благодаря“, ако ви е трудно да почувствате благодарност.

Спомнете си нещо и благодарете за него. След това си спомнете нещо друго и благодарете за него и т.н. На кого да благодарите?

Вижте ситуацията. Можете да благодарите на човек (който е направил нещо за вас). Можете да благодарите на Ангела-Хранителя, Висшите сили, Бога, Живота ( в каквото вярвате).

Когато благодарите на човек, благодарете също и на Висшите сили (Живота, Бога) за това, че са ви дали този човек.

Погледнете върху целия си живот и намерете много, много неща, за които можете да бъдете благодарни и излъчвайте тази благодарност.

В началото можете да си помагате с въпроса „за какво мога да бъде благодарен?“ и да намирате приятни ситуации, подаръци, комплименти, хора, весели истории и т.н. – всякакъв позитив.

След това намерете някакви „неутрални“ неща, хора, събития и т.н., които по-рано не сте смятали достойни за благодарност, а сега смятате. Благодарете и за тях.

След това намерете „негативни“ моменти от своя живот, неприятни жизнени уроци, които сега ви изглеждат в друга светлина и също могат да бъдат достойни за благодарност.

Вълшебната рецепта:

1.Съзнателно мислете и произнасяйте вълшебната дума благодаря.

2.Колкото повече мислите и съзнателно произнасяте вълшебната дума благодаря, толкова повече благодарност ще чувствате.

3.Колкото повече съзнателно мислите за благодарност и я чувствате, толкова повече изобилие ще получавате.

„И прогласи вашият Господ: “Ако сте признателни, Аз непременно ще ви надбавя. А ако сте неблагодарни, мъчението Ми е сурово.̀“

“Вълшебството”

Ронда Бърн