Поверителност

Политика за поверителност

Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите посетители в www.quizshow.online. В тази декларация обясняваме как ще приемем вашата лична информация.

ЕТ „Извън контрол“ Ася Алекснадрова (Дружеството) създава програма Magic Quiz Show и се грижи за защитата на личните данни на своите слушатели и потребители.
1. Какви данни събираме?
В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията на уебсайта, регистрация за ползване на услуга/функционалност на уебсайта, попълване на формуляр за участие в игра, коментар или друга Ваша активност на уебсайта, участие в игра, промоция или отговор на въпрос и др., както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт.
Информацията, която ни предоставяте, може да включва имена – лично, бащино, фамилно, псевдоним, адрес, имейл адрес, телефонен номер, профил, снимка, възраст, дата и място на раждане, семейно положение, пол и др.
Чувствителни данни:
Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас (като напр. религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако: (а) чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни; (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това.
Автоматично събирани данни:
• технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра Ви с интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от “бисквитки” на трети лица, за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за “бисквитките” („cookies”);
• данни за Вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта (включително дата и час), информация, която сте преглеждали или търсили, продължителност на посещението на определени страници, телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас.
Получени данни от трети лица:
можем да получим Вашите лични данни от трето лице – социална мрежа, ако доброволно сте избрали да влезете на нашия уебсайт чрез платформата на съответната социална мрежа.
2. С каква цел се обработват данните?
Ние обработваме Вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като напр.: за да гарантираме, че съдържанието е предствено по най- ефективния начин за вас и Вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност и др.
Най – често ние обработваме Вашите лични данни с цел регистрирането на участието Ви и/или отчитането на Вашия вот в предавания, както и организирани игри и гласувания, определяне на спечелилите в игрите, обявяване имената на съответния печеливш участник в ефира на Magic Quiz Show, включително публикуването им в интернет страницата на quizshow.online
Лични данни няма да бъдат обработвани за други, несъвместими с посочените по-горе цели.
3. Как събираме Вашите данни?
Ние събираме лични данни в преобладаващия брой случай директно от Вас, като:
– Попълните съответната регистрационна форма, предоставена на нашата интернет страница;
– Се свържете с нас по телефон;

Ние не продаваме личните Ви данни на трети лица.
4. На какво правно основание се обработват данните?
Освен когато е посочено друго, обработването на Вашите лични данни е доброволно и се прави с Вашето доброволно предоставено съгласие. Непредоставянето на исканите лични данни обаче може да доведе до невъзможност от наша страна да Ви регистрираме като участник в излъчваните от нас програми и предавания и/или да отчетем Вашия вот или участие в организирани от нас игри и гласувания, или да доведе до невъзможност да доставим спечелена от Вас награда.
В случай, че участвате в Magic Quiz Show, ние сме задължени съгласно Закона за радио и телевизията да съхраняваме записите на тези програми, включващи Вашето участие и предоставените от Вас данни в ефир, за срок, определен съгласно Закона за радиото и телевизията, който понастоящем е 3 месеца.
5. Колко дълго се съхраняват личните данни?
Съхраняваме личните Ви данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които тези лични данни са били събрани, освен ако приложимото законодателство изрично изисква личните данни да се обработват за по-дълъг период.
Ще изтрием и заличим личните данни с изтичането на горепосочените срокове или ако:
– оттеглите съгласието си, което е основание за обработване на данните, и вече не е налице друго законово основание за обработването им;
– ако възразявате срещу обработването на данните и няма надделяващо законно основание за това, или ако възразявате срещу обработване на данните с цел директен маркетинг;
– личните данни са обработени незаконосъобразно;
– личните данни трябва да се изтрият с цел спазване на законово задължение, с което е обвързано ЕТ „Извън контрол“ Ася Александрова.
Изтриването не се прилага дотолкова, доколкото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което изисква от нас да обработваме данни, или за изпълнение на задача от обществено значение; за архивни цели от обществено значение, за цели на научни или исторически изследвания или статистически цели; или за установяване, повдигане или защита на съдебни искове на Дружеството.
6. Прехвърлят ли се данни в други страни?
Принципно не прехвърляме данни в други страни, освен ако тази страна или територия гарантира достатъчно високо ниво на защита или ако Вие изрично се съгласите данните Ви да бъдат прехвърляни в други страни.
7. Как защитаваме личните данни?
Ще предприемем всички необходими действия, за да гарантираме сигурността на личните данни и да избегнем достъп до тях, събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба от страна на неупълномощени лица.. Ние съхраняваме Вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят Вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни. Отговорността за конфиденциалността на всички средства за удостоверяване (напр. пароли), които използвате за достъп до нашия уебсайт, е Ваша.
9. Поверителност на личните данни на деца
Лични данни на лица под 18 години се обработват само въз основа на изрично съгласие, дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.
10. Какви са Вашите права?
Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме Ваши лични данни, Вие, субектът на данните, имаме следните права:
Право да оттеглите съгласието си – когато обработваме лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право си по всяко време да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да го оттеглите.
Право на достъп – имате право да знаете какви Ваши лични данни обработваме.
Право да поискате копие от информацията, която държим за Вас.
Право на поправка – имате право да поискате коригиране на данните, които държим за Вас, ако същите са неточни или непълни.
Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити.
Право на ограничаване на обработката – при определени обстоятелства можете да поискате да ограничим (спрем) обработването на Вашите лични данни.
Право на преносимост – Вие имате право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друга организация.
Право на възражение – имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг.
Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие също имате право да не бъдете обект на автоматизираната обработка или профилиране.
Право на жалба: ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или да заведете съдебно дело срещу Дружеството.
11. Линкове към други уебсайтове
Quizshow.online може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на ЕТ „Извън контрол“ Ася Алексндрова. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества.
12. Контакт с нас
Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните което и да е от Вашите права, можете да се свържете с нас на адрес: гр. София, ул. Сребърна 21, ет.7, както и на тел. 02/91000 и на email: asya.alexandrova.qs@gmail.com
Последна актуализация: 20 Май 2018 г.
Можем да актуализираме тези Правила за обработване на лични данни, за което ще Ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта. Ако сте ни предоставили Ваши данни за контакт и сте ни дали право да се свържем с вас, можем да Ви уведомим при съществено изменение на Правилата.
Моля, преглеждайте настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени.

Права на субектите на данни според GDPR

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

Изтриването не се прилага дотолкова, доколкото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което изисква от нас да обработваме данни, или за изпълнение на задача от обществено значение; за архивни цели от обществено значение, за цели на научни или исторически изследвания или статистически цели; или за установяване, повдигане или защита на съдебни искове на Дружеството.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.