Любопитно

Пророк Исаия: “За един час целия свят ще бъде ударен, всичко ще се промени!”

Пророк Исаия е един от великите старозаветни пророци, живял през 8 век пр.н.е. в Юдея. Пророчествата му са предимно свързвани с концепцията за Месията, както и с нуждата от „връщане към Бога.

Пророк Исаия ни предупреждава, че в последните дни Бог ще „обърне земята“. Той заявява: „Ето, Господ изпразва земята и я запустява, обръща я“ (Исая 24:1).

Според това пророчество върху земята ще се стовари внезапно наказание и ще промени всичко само за един час.

За такава малка продължителност от време целия свят ще бъде свидетел на бързо падащо унищожение върху един град и държава, така че света никога повече няма да бъде същия.

Ако си привързан към материалните неща, ако обичаш този свят и нещата в него, няма да искаш да чуеш пророчеството на Исая.

Всъщност, неговите думи могат да се сторят немислими дори и на най-благочестивите Божии хора. Мнозина със сигурност ще попитат: „Как може за един час целият свят да бъде ударен?“

В пророчеството на Исаия, града под наказание е хвърлен в смут. Всяка къща е затворена, никой не влиза и излиза. „Суетният град се събори; всяка къща се затвори тъй щото да не влезе никой“ (Исая 24:10).

Целият град е обезлюден: „В града остана пустош и портата е разбита, в развалини“ (24:12). Всички входове и изходи на града ги няма. Пасажът говори за това, че е имало пожар – вятър, който е разтърсил самите основи на земята (виж 24:6).

За един час Бог ще промени целия свят.

Ще ни сполети неочакван катаклизъм – първото от последните Божии наказания. Това голямо събитие ще накара света да се завърти.

А Исаия казва, че когато това се случи, няма да има къде да избягаме: „Снижи високостоящия град (гордите), снижи го чак до земята, хвърли го дори в пръстта“ (Исая 26:5). „И земята е осквернена под жителите си“ (24:6).

След като се случи това, ще избухне хаос. Ще спрат всички административни дейности и обществото ще изпадне в огромна безредица.

Правителствените агенции ще бъдат безпомощни да възстановят какъвто и да е ред. Нито армията, нито полицията ще бъдат в състояние да го направят.

Спомняте си, че когато Световния търговски център беше унищожен, в Ню Йорк пристигна помощ от целия свят.

Цяла армия хора дойде да помогне с каквото може. Но сцената в пророчеството на Исаия е различна – бедствието ще е по-голямо, отколкото може да понесе човечеството.

Когато удари това наказание, то ще унищожи икономиката. Богати търговци ще стоят и гледат ужасени, ще плачат и викат поради банкрута си.

В един момент цялото богатство, което са натрупали, ще изчезне. Йоан описва тази сцена: „Търговците на тези неща, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх от мъките и́ и ще плачат и ще жалеят, като казват: Горко, горко, граде велики… Защото за един час беше опустошено такова голямо богатство!“ (Откровение 18:15-17)

За една нощ ще спре всяко купуване и продаване. Всеки ресторант и бар ще бъдат затворени и всичкото пиене и музика ще престанат.

Всъщност, всяка следа от радост и наслада ще се изпарят: „Въздишат всички, които имаха весело сърце. Спира веселието на тъпаните, престава шуменето на веселящите се, спира веселието на арфата. Няма да пият вино с песни.. оттегли се веселието на земята“ (Исая 24:7-9, 11).

David Wilkerson