ЙОГА ОНЛАЙН

Втора чакра

Втора чакра се намира в средата под пъпа и над срамната кост – в предната част на тялото, и в областта на опашката в задната му част.

Тя се върти малко по-бързо от 1-ва чакра. Когато е балансирана и чиста сакралната чакра свети в красив оранжев цвят с по-светла бяла сърцевина.

Когато е замърсена е с ръждиво-кафяв оттенък, като „прегоряла”. Втора чакра е центърът на творчеството, на сексуалната енергия и на нашите желания.

Свързва ни с вътрешния извор на вдъхновение и ни позволява да усетим красотата около нас. Ако Свадистан е хармонизирана, вие ще откриете вашите творчески заложби и дарби.

Ще се прояви творецът във вас. Тя управлява центровете на удоволствие в тялото ни и способността ни да получаваме удоволствие от всички сфери на живота.

Сакралната чакра се свързва и със сексуалността и сексуалната енергия, която може да бъде преобразувана в творческа.

Втора чакра е емоционалният център на нашето тяло, който се асоциира със способността ни за творчество и съзидателност на всички нива, както и с нашата чувственост и емоционалност.

Емоциите, произтичащи от тази чакра, са по-деликатни и изтънчени. Най-добрият начин за тяхното използване е чрез творчески и чувствени изяви. Втората чакра е съкровено място.

Това е неприкосновена област, където процъфтява силата на съзиданието. Във втората чакра растат бебетата, раждат се творческите проекти, и безкрайно съзидателната Вселена се разлива във всеки от нас.

Тук се намира седалището на душата. Хората с добре развита втора чакра, излъчват енергия, която кара другите да се чувстват добре, сякаш ги е обгърнала майчина ласка.

Енергиите на тази чакра отразяват също и естествените лечителски способности на човека. Сакралната чакра се влияе от мисли и чувства свързани с: